×
صفحه اصلی اخبار مقالات درباره ما تماس با ما نمایندگی ها همکاری با ما نمایشگاه و همایش ها گواهینامه ها
همکاری با ما

فلسفه کاری در فرامید مبتنی بر احترام و اخلاق حرفه‌ای می‌باشد که منجر به ایجاد محیط کاری دوسـتانه بر اساس معیارهای بین‌المللی و توأم با پیشرفت تمامی اعضا می‌گردد. چالش‌های حرفه‌ای کار در یک سازمان بزرگ، آموخته‌های علمی و مهارت‌های عملی اعضای سازمان را افزایش می‌دهد و موفقیت‌های روز افزون را به ارمغان خواهد آورد.